A/153, Saheed Nagar, Near Sparsh

Hospital, Vanivihar Chhak,

Bhubaneshwar Odisha 751007

Contact : 82499-28375, 99372-74277